”Pozitivna psihologija” offre lezioni gratuite per i genitori in lingua slovena condotte da relatori esperti.

Date e temi trattati:

6/1/2021 Dr. Aleksander Zadel: Najboljša verzija sebe pri starševstvu
9/1/2021 Dr. Anica Mikuš Kos: Pomoč otrokom s čustvenimi in vedenjskimi težavami
13/1/2021 Staš Žnidar: Mladi v letu 2021
16/1/2021 Ksenja Kos: Nazaj na konja: kako ravnati, ko otrok doživi negativno izkušnjo
20/1/2021 Katarina Kesić Dimic: Kdo lahko spleza na drevo? Otroci s posebnimi
                 potrebami
23/1/2021 Dr. Milan Hosta: Očetovstvo
27/1/2021 Petra Založnik: Moč pripovedovanja zgodb
30/1/2021 Dr. Tjaša M. Kos: Notranja moč za pomoč pri medvrstniškem nasilju
3/2/2021 Dr. Benjamin Lesjak: Vzgoja za varno preživljanje časa pred zaslonom v
                predšolskem obdobju
6/2/2021 Dr. Albert Mrgole in Leonida Mrgole: Trenutki, ki štejejo v vzgoji  

Per iscrivervi gratuitamente e per ulteriori informazioni consultate il sito: maratonpozitivnepsihologije.si/sola-za-starse/