Programma e curricolo scolastico

Programma curricolare uguale alle scuole slovene, con aggiunta di contenuti legati alla storia e cultura del nostro territorio (italiano, storia, musica, arte, conoscenza dell’ambiente, geografia)

La scuola svolge il programma scolastico del Ministero dell’Istruzione, la Scienza e lo Sport della Repubblica di Slovenia (MIZŠ).

Tutte le lezioni si svolgono in lingua italiana ad eccezione delle ore di Sloveno, Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo.

Program učnih načrtov

Program učnih načrtov je enak programom v slovenskih šolah. Dodane so le vsebine, vezane na zgodovino in kulturo našega področja ( italijanščina, zgodovina, zemljepis, glasba, umetnost, spoznavanje okolja).

 Na šoli izvajamo program, ki ga je potrdilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije (MIZŠ).

 Učne ure potekajo v italijanskem jeziku, izjema so le ure slovenščine, angleščine, nemščine, francoščine in španščine.

Tre sedi scolastiche

 

 • Sede centrale a Pirano: dalla IV alla IX classe
 • Sede periferica di Sicciole: dalla I alla IX classe
 • Sede periferica di S. Lucia: dalla I alla III classe

Lokacija šole

 • Centralna šola v Piranu: od 4. do 9. razreda
 • Podružnična šola v Sečovljah: od 1. do 9. razreda
 • Podružnična šola v Luciji: od 1. do 3. razreda

Mezzi di trasporto casa scuola

Abbonamento gratuito (finanziato dal Comune di Pirano)

 • Pirano: autobus di linea ogni 15 min da S. Lucia – Pirano –S. Lucia
 • Sicciole: autobus organizzato per il periodo scolastico, da settembre a giugno
 • Lucia: gli alunni vengono di regola a scuola con i genitori. Per gli alunni di Pirano abbiamo organizzato il pulmino scolastico: da Pirano – scuola – Pirano.

Prevozi dom – šola

Učenci imajo brezplačno avtobusno mesečno vozovnico ( financira Občina Piran)

 • Piran: redni avtobus vsakih 15 minut: Lucija-Piran-Lucija
 • Sečovlje: organiziran šolski avtobus v času šole, od septembra do junija
 • Lucija: učenci prihajajo v šolo v spremstvu staršev. Za učence iz Pirana, ki obiskujejo šolo v Luciji, pa imamo organiziran prevoz s šolskim kombijem: Piran – šola Lucija-Piran.

Refezione scolastica

 • Pirano: pranzo e merenda preparati nella nostra cucina scolastica
 • Lucia: pranzo della scuola, merenda dalla scuola slovena di Lucia
 • Sicciole: pranzo e merenda dalla scuola slovena di Sicciole

Šolska prehrana

 • Piran: malice in kosila pripravljamo v naši šolski kuhinji
 • Lucija: kosila iz naše piranske šolske kuhinje, malice pripravljajo v kuhinji lucijske slovenske šole
 • Sečovlje: malice in kosila pripravljajo v kuhinji sečoveljske slovenske šole

I nostri valori

Siamo una scuola UNESCO. Il nostro progetto educativo si fonda su:

 • il rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente
 • l’amore per la conoscenza
 • lo sviluppo della creatività
 • il senso di responsabilità e solidarietà
 • l’amore per la lingua italiana e le tradizioni
 • l’interculturalità
 • il rispetto della vita e della pace.

Naše vrednote

Smo UNESCO-va šola. Naš vzgojni načrt temelji na:

 • spoštovanju sebe, drugih in okolja,
 • ljubezni do znanja,
 • razvoju ustvarjalnosti,
 • občutku odgovornosti in solidarnosti,
 • ljubezni do italijanskega jezika in tradicije,
 • medkulturnosti,
 • spoštovanju življenja in miru.

Punti di forza dell’offerta formativa

Sicurezza a scuola, professionalità, disponibilità, inclusione!

Il numero di alunni per classe permette un insegnamento di qualità, personalizzato e individualizzato a misura di bambino. Tutti possiamo avere successo!

Insegnanti professionali e preparati, sempre al passo con i tempi che cambiano. Lezioni interdisciplinari, collaborazioni con altre scuole regionali e all’estero.

Preparazione degli alunni per il futuro: aggiornamento sulle scuole medie e sul trend del mercato del lavoro. Orientamento alla carriera.

Individuazione tempestiva delle problematiche di apprendimento, prontezza nell’agire grazie alle classi piccole.

Sport: tutte le ore svolte da insegnanti abilitati, dalla I alla IX classe

Studio delle lingue straniere: possibilità di imparare ITALIANO, SLOVENO, INGLESE, TEDESCO, FRANCESE, SPAGNOLO.

Scuole in natura per tutte le classi

Novità! CAMPUS ESTIVI in luglio

 • Settimane di assistenza per bambini
 • Apprendimento e potenziamento della lingua italiana
 • Divertimento e socializzazione attraverso lo sport, l’arte, la musica, il gioco.

Alunni stranieri: ore aggiuntive per imparare l’italiano e lo sloveno. Ad agosto »Settimana di apprendimento linguistico«

Naše prednosti

Varnost, strokovnost, razpoložljivost, vključenost.

Število učencev v razredih omogoča kakovostno in posamezniku prilagojeno poučevanje, poučevanje po meri otroka. Vsi smo lahko uspešni!

Učitelji so strokovno usposobljeni, v koraku s časom, ki se nenehno spreminja. Interdisciplinarni pouk, sodelovanje z drugimi šolami v regiji in tujini.

Priprava učencev na prihodnost:  informacije o srednjih šolah in o povpraševanju na trgu dela, poklicno usmerjanje.

Pravočasno odkrivanje učnih težav, hitro odzivanje nanje predvsem, zaradi majhnega števila otrok.

Šport: ure izvajajo strokovno usposobljeni učitelji, od 1. do 9. razreda.

Učenje jezikov: učenci imajo možnost učenja italijanščine, ki je na šoli učni jezik, angleščine, nemščine, francoščine in španščine kot tujih jezikov ter slovenščine kot jezika okolja.

Šola v naravi za vse razrede

NOVOST! Julijski poletni kampus

 • Varstvo otrok
 • Aktivno učenje in izpopolnjevanje znanja italijanskega jezika
 • Zabava in socializacija preko športa, umetnosti, glasbe in igre
 • Tuji učenci: dodatne ure za učenje italijanščine in slovenščine. Mesec avgust: Teden učenja jezikov

Quella marcia in più

Il Ministero degli Affari esteri Italiano  offre alle nostre scuole:

 • Libri di testo gratis
 • Escursioni didattiche in Italia (Firenze e Siena) ed in Istria (visita alle scuole italiane dell’Istria e di Fiume)
 • Campus per le eccellenze a Visignano (osservatorio astronomico) e al Parco letterario Gianni Rodari di Omegna (Piemonte)
 • Laboratori all’Immaginario scientifico Science Centre di Trieste
 • Aggiornamenti professionali per gli insegnanti (miglioramento della didattica e delle metodologie con relatori di ottimo livello).

Še nekaj več...

Italijansko Ministrstvo za zunanje zadeve našim šolam nudi:

 • brezplačne učbenike
 • izobraževalne ekskurzije po Italiji (Firence, Siena) in Istri ( obisk šol v Istri in na Reki)
 • tabor za nadarjene v Višnjanu (astronomski observatorij) in tabor v literarnem parku Giannija Rodarija v Omegni (Piemonte)
 • obisk znanstvenega laboratorija ( Science Centre v Trstu)
 • strokovno izobraževanje za učitelje (napredovanje v didaktiki in metodiki pouka ob pomoči priznanih strokovnjakov)

Collaborazioni

 • Comunità degli Italiani Giuseppe Tartini: laboratori, concerti, esperienze, condivisioni del patrimonio linguistico e culturale del territorio.
 • Scuole: progetti in comune con le scuole della costa (Isola e Capodistria) e con le scuole all’estero.
 • Media: sempre attivi con radio TV e giornali
 • Spettacoli con le scuole italiane del Comune di Pirano
 • E tanto altro..

Sodelovanje

 • Skupnost Italijanov Giuseppe Tartini: delavnice, koncerti, izkušnje in izmenjava jezikovne in kulturne dediščine na našem teritoriju
 • šole: skupni projekti obalnih šol (Izola in Koper) in šol v tujini
 • mediji: sodelovanje z radiom in televizijo ter časopisi
 • skupne predstave italijanskih institucij v občini Piran
 • in še mnogo več